Dane ogólne

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach perspektywy 2007 - 2013.

Podmiot odpowiedzialny za realizację - Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Żelazna 59; 00-848 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W ramach planowanego zadania przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

  • Kontrakt I - Budowa Węzła Sośnica
  • Kontrakt II - Budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów - Sośnica
  • Kontrakt III - Budowa autostrady A1 na odcinku Piekary Śląskie - Maciejów
  • Kontrakt IV - Budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie

Ze strony Zamawiającego, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rolę osoby zarządzającej Kontaktami pełni Kierownik Projektu - GDDKiA Oddział Katowice.

Usługi zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad budową czterech odcinków autostrady A1 oraz odcinka drogi ekspresowej świadczy Inżynier Kontraktu - Konsorcjum  Arcadis Sp. z o.o./ Mott MacDonald Ltd.
Wyodrębnione cztery zespoły Nadzoru będą sprawowały nadzór nad poszczególnymi odcinkami:

  • Odcinek I - "Węzeł Sośnica"
  • Odcinek II - "Maciejów - Sośnica"
  • Odcinek III - "Piekary Śląskie - Maciejów"
  • Odcinek IV i V - "Pyrzowice - Piekary Śląskie" oraz odcinek S1 "Pyrzowice - Lotnisko"

Budowa w/w odcinków realizowana będzie w ramach odrębnych umów na roboty budowlane w wyniku oddzielnych postępowań zwanych Kontraktami.