Odcinek I

Dane ogólne - Budowa węzła Sośnica

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice Sośnica współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach perspektywy 2007 - 2013.

Wartość robót 853.031.866,54 PLN

Data rozpoczęcia Robót 30 czerwca 2008 roku, przewidziane zakończenie Robót 29.11.2009 r.

Termin realizacji robót wynosi 14 miesięcy (do terminu nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca).

Kierownik Projektu:

mgr inż. Anna Zaniat
GDDKiA Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice
tel.: +48 32 258 62 81 do 5
fax: +48 32 259 87 10
e-mail: azaniat@katowice.gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu:

Konsorcjum:
ARCADIS Sp. z o.o./ Mott McDonald Limited

ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel.: +48 22 203 20 00
fax: +48 22 203 20 01

Mott McDonald Limited
St. Anne House,
20-26 Wellesley Road,
Croydon, Surrey, CR9 2UL;
United Kingdom
tel.: +48 22 583 96 00
fax: +48 22 583 96 01

Biuro Nadzoru Budowy
ul. Przewozowa 32
44-101 Gliwice
tel.: +48 32 230 20 79 lub +48 32 230 20 95
fax: wew. 13
e-mail:

Projektant:

Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12; 40-555 Katowice
tel.: +48 32 603 34 00
fax: +48 32 603 34 12
e-mail: biuro@mosty.katowice.pl

Transprojekt Kraków Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.: +48 12 411 21 02
fax: +48 12 411 12 62
e-mail: office@transprojekt.com.pl

Oddział Katowice
ul. Staromiejska 6
40-013 Katowice
tel.: +48 32 253 78 35
fax: +48 32 253 98 70
e-mail: katowice@transprojekt.com.pl

Wykonawca Robót Budowlanych:

J&P AVAX S.A. Oddział w Polsce
ul. Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa
tel. +48 22 830 71 30-34
fax +48 22 826 29 98

Biuro Budowy
ul. Pszczyńska 317
44-101 Gliwice
tel. +48 32 23 00 900
fax +48 32 23 00 901
e-mail: sosnica@jp-avax.pl