Odcinek II

Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Maciejów - Sośnica

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Sośnica, wspólfinasowane z Funduszu Spójności w ramach perspektywy 2007 - 2013.

Wartość robót: 1.097.480.545,01 PLN 

Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót - 09.03.2009 r.

Termin realizacji zadania 21 miesięcy (do terminu nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca).

Kierownik Projektu:

inż. Jerzy Romuzga
GDDKiA Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice
tel.: +48 32 258 62 81 do 5
fax: +48 32 259 87 10
e-mail: jromuzga@katowice.gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu:

Konsorcjum:
ARCADIS Sp. z o.o./ Mott McDonald Limited

ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
tel.: +48 22 203 20 00
fax: +48 22 203 20 01

Mott McDonald Limited
St. Anne House,
20-26 Wellesley Road,
Croydon, Surrey, CR9 2UL;
United Kingdom
tel.: +48 22 583 96 00
fax: +48 22 583 96 01

Biuro Nadzoru Budowy
ul. Przewozowa 32
44-101 Gliwice
tel.: +48 32 230 20 79 lub +48 32 230 20 95
fax: wew. 13
e-mail:

Projektant:

Mosty Katowice Sp. z o.o.
ul. Rolna 12; 40-555 Katowice
tel.: +48 32 603 34 00
fax: +48 32 603 34 12
e-mail: biuro@mosty.katowice.pl

Transprojekt Kraków Sp. z o.o.
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.: +48 12 411 21 02
fax: +48 12 411 12 62
e-mail: office@transprojekt.com.pl

Oddział Katowice
ul. Staromiejska 6
40-013 Katowice
tel.: +48 32 253 78 35
fax: +48 32 253 98 70
e-mail: katowice@transprojekt.com.pl

Wykonawca Robót Budowlanych:

Konsorcjum:

  1. POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.    
  2. DOPRASTAVa.s.     
  3. EUROVIA POLSKA S.A.
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A.